فایل های آموزشی؟!!!!

در این بخش سعی داریم تا با برسی حوزه های مختلف علوم زیستی با چالش ها و نیاز های این حوزه ها بیشتر آشنا شویم . همچنین قصد داریم تا با شما در رابطه با کارآفرین شدن و راه های ایده پردازی تا کارآفرینی صحبت کنیم .

پس به شما پیشنهاد میکنیم تا این بخش رو با دقت مطالعه کنید.

چون کارآفرین شدن اونقدرها هم سخت نیست!!!

راستی اگر با اولین رویداد کار آفرینی حوزه علوم زیستی ژنوم آشنا نیستید و نمیدونید چه جوری باید ثبت نام و شروع به ایده پردازی و رقابت کنید ،پیشنهاد میکنم بخش دستور العمل های اجرایی رویداد رو مطالعه کنید.