شورای برگزاری

مهران مشتعل

[برگزار کننده]

پارسا سلیمی

[برگزار کننده]

دلارام السادات رضوی

[مشاور تیم تحقیقات دانشجویی]

فرزانه شتابی

[سر دبیر ویژه نامه ژنوم]

یاسر یاوری

[مشاور تیم برگزاری]

سید علی اصغر سرجوقیان

[مشاور برگزاری رویداد]
اسپانسرینگ

فاطمه دهستانی

[سرپرست امور مالی و اسپانسرینگ]

سیّد محمّد حسینی

[عضو تیم اسپانسرینگ]

محمدرضا زارع

[عضو تیم اسپانسرینگ]
تولید محتوا

ریحانه احمدی اردکانی

[سرپرست تیم تولید محتوا]

میلاد صحت بخش

[تدوینگر]
تیم تحقیقات دانشجویی و ویژه نامه

فاطمه نجفی

[عضو تیم ویژه نامه]

محیا حاجی رضایی

[عضو تیم ویژه نامه]

نرجس دبیری شیرازی

[عضو تیم ویژه نامه]

نیلوفر سلطانی

[عضو تیم ویژه نامه]

فاطمه صادقی

[عضو تیم ویژه نامه]

زهرا حسین احمدی

[سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی]
کادر اجرایی

زهرا زارع

[عضو کادر اجرایی]

فاطمه زهرا فروتن

[سرپرست تیم پذیرش ]

فاطمه محمودی

[ سرپرست برگزاری نشست های علمی]

زهرا السادات شاهمرادیان

[سرپرست تیم تشریفات ]

فاطمه پاکارزاده

[عضو کادر اجرایی]

پارسا مقری

[عضو تیم تدارکات]

پریسا شریفی

[سرپرست کادر اجرایی]

سیّد محمّد حسینی

[عضو تیم اسپانسرینگ]

معین انصاری نیا

[سرپرست بخش نمایشگاه]

مائده محمد علی زاده

[عضو کادر اجرایی]

مطهره السادات کل العماد

[عضو کادر اجرایی]
دبیرخانه و روابط عمومی

یاسمین جنتی

[روابط عمومی]

ساغر جمالی

[دبیرخانه]
مستند سازی

مهسا غفاری

[سرپرست تیم مستند سازی]
IT و مانیتورینگ

مرتضی قاسمی

[سرپرست تیم و پشتیبانی وبسایت]
اجرای صحنه