دبیرخانه مرکزی

موقعیت ما:

ایران ، یزد – خیابان مطهری -مرکز فناوری اقبال – سالن موسسات – راهروی B – واحد B6

خط ارتباطی:

9137077846 (98+)
9130998021 (98+)

ایمیل:

genomeevent2019@gmail.com

دبیرخانه شماره 2

موقعیت ما:

ایران ، یزد – دانشگاه آزاد اسلامی یزد – دانشکده پزشکی علی ابن ابی طالب – کمیته تحقیقات دانشجویی

خط ارتباطی:

8210540 (0353)
داخلی امور پژوهشیر – دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب(ع)

9130998021 (98+)

ایمیل:

genomeevent2019@gmail.com

دبیرخانه شماره 3

موقعیت ما:

ایران ، یزد – دانشگاه یزد – ساختمان علوم پایه – انجمن علمی زیست شناسی

خط ارتباطی:

(98+)

ایمیل:

genomeevent2019@gmail.com

با ما در ارتباط باشید

ما به حریم خصوصی شما احترام می گذاریم و هرگز هرزنامه را تحمل نمی کنیم و هرگز به فروش، اجاره، اجاره دادن و یا دادن اطلاعات خود دست نزنیم. ما در اینجا برای پاسخ به هر گونه سوال شما ممکن است.