دکتر مریم السادات میرباقری

سخنران رویداد
تحصیلات:
دکتری میکروبیولوژی صنعتی
سمت:
استادیار، گروه زیست‌شناسی دانشگاه یزد
تلفن تماس:
31232293-35-98
فکس:
38211279-35-98
رزومه علمی:
لینک
ایمیل:
m.mirbagheri [at] yazd.ac.

[روز دوم]
قالب : ¬تولید و طراحی سویه¬های صنعتی با محوریت سویه¬های تولید کننده امگا۳ و امگا۶ میکروبی