دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی

ریاست انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران
تحصیلات:
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
رزومه علمی:
کلیک کنید
ایمیل:
ebrahimi_mt@yahoo.com
ایمیل:
anjoman.probiotic@gmail.com
تلفن:
021-66929789
فکس:
021-66929789

موضوعات سخنرانی

[روز اول]
12:00 صبح - 01:00 بعد از ظهر

دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشیار رشته میکروبیولوژی است. ایشان انجمن پروبیوتیک را در سال ۱۳۸۹ با همکاری اعضای هیات موسس انجمن زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس نمود. در سال ۱۳۹۱ شاخه تولید میکروارگانیسم های کاربردی در صنایع غذایی را در وزارت صنعت معدن و تجارت تعریف و بعنوان مدیر عامل شرکت تک ژن زیست بعنوان اولین تولید کننده صنعتی پروبیوتیک در صنایع غذایی وارد صنعت شد.

آماده دریافت نظرات شما هستیم